Hoe complexer uw probleem, of hoe meer tegenstrijdigheden er zijn, des te interessanter het vraagstuk voor Ivanhoe is. Ivanhoe heeft een frisse kijk en helpt u bij het realiseren van veranderopgaven. Een buitenboordmoter voor het geval een organisatie daar zelf niet of onvoldoende in slaagt.

Trajecten die zijn vastgelopen, of dreigen vast te lopen, brengen wij in beweging. Wij helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dat doen wij door aandacht te richten op datgene wat mensen of partijen gezamenlijk bindt. We brengen de dialoog op gang en realiseren gedragen besluitvorming.

Kloppend Hart

Ondertekening bestuursovereenkomst Kloppend Hart voor Landschappen van Allure

Daarmee realiseert Ivanhoe in organisaties betere samenwerking tussen teams en een groter bewustzijn onder medewerkers voor het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is zowel prettig voor de medewerkers in een organisatie als de organisatie zelf. Medewerkers kunnen namelijk hun talenten inzetten en organisaties benutten meer van het potentieel van hun medewerkers. De praktijk leert dat dit leidt tot innovatie. Kansen worden benut, vaak in combinatie met duurzaamheid en daarmee zet een organisatie zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).