Zeven tips om circulair ondernemen concreet te maken

Pinksteren is wellicht de meest ondergewaardeerde feestdag in Nederland. Veel mensen weten niet waar het feest voor staat. Zelfs in het roomse Spanje met een volle heiligenkalender, zijn er geen vrije dagen voor Pinksteren en is het een klein herdenkingsmoment. Pinksteren staat voor de uitzending van de apostelen. In onze huidige maatschappij is het een […]

Don Quichote herleeft in de energieke samenleving

Don Quichote herleeft in de energieke samenleving

Natuurlijk kent u het verhaal van Cervantes, waarin Don Quichote gezeten op zijn strijdros Rocinante met zijn hulp Sancho Panza ten strijde trekt. Metaforisch ziet hij herbergen aan voor kastelen, windmolens voor reuzen en een kudde schapen voor een leger. Cervantes verhaalt van een idealist die de wereld wil verbeteren, maar erachter komt dat niets […]

Bokito, het bankwezen en nieuwe business modellen

Bokito, het bankwezen en nieuwe business modellen

De omstreden salarisverhoging van de raad van bestuur van ABN Amro heeft veel stof doen opwaaien. Het heeft geleid tot maatschappelijke verontwaardiging en uitspraken in de Tweede Kamer dat de bank zijn maatschappelijke rol niet lijkt te begrijpen. Ondertussen ontstaan er in de samenleving nieuwe business modellen, die voorzien in nieuwe vormen van financiering. De […]

Sjoemelsoftware, Volkswagen en ontwrichtende Nieuwe Business Modellen

Sjoemelsoftware, Volkswagen en ontwrichtende Nieuwe Business Modellen

‘Sjoemelsoftware’; het zou zomaar het woord van het jaar kunnen worden. Vooralsnog worden slechts Volkswagen en Samsung met de term geassocieerd. Maar het ziet er naar uit dat het einde van de lijst nog niet in zicht is. De gevolgen voor Volkswagen zijn een dalende koers, claims, marktbarrières, et cetera. Het toont aan dat de […]

Laat de ware Sjeik in jou naar boven komen

Laat de ware Sjeik in jou naar boven komen

Oliesjeiks, verwondering en financiering van Nieuwe Business Modellen Sjeik is de titel die in de Arabische wereld gegeven wordt aan iemand die aanzien heeft als leider, zowel op geestelijk als wereldlijk gebied. Ergens zit er in ieder van ons een Sjeik. De kunst is om hem de ruimte te geven. Eind vorige eeuw werd ik […]