Maatschappelijk relevant zijn is de rode draad in Erik’s leven. Tegenwoordig geeft hij daar invulling aan vanuit Power-ED waarin we enerzijds projectmatig werken aan systeemveranderingen en anderzijds aan de keukentafel bedrijven toekomstbestendiger maken. We staan voor drie grote transities op het vlak van energie, klimaat (inclusief biodiversiteit en stikstof) en grondstoffen gebruik. Om bijvoorbeeld het klimaatdoel van Parijs te halen, zijn nog veel inspanningen nodig. Wat kun jij als bedrijf daar aan bijdragen? Mooi als dat tegelijkertijd een kostenbesparing oplevert. Vooralsnog leveren de overheden te weinig inspanningen om het afgesproken klimaatdoel te halen. Waarschijnlijk worden de teugels voor bedrijven nog wat aangehaald. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een toekomstige CO2 heffing voor jouw bedrijf? Weet je überhaupt wat jouw uitstoot is? En zo ja, kun je die heffing doorberekenen aan de klant? Of is het gewoon tijd om Power-ED in te schakelen en te werken aan een toekomstig bedrijfsmodel.

Verduurzamen van een organisatie kan vaak al door middel van kleine aanpassingen. Een duurzame innovatiescan maakt deze inzichtelijk en met een MVO actieplan maken we ze concreet. Maar soms is er meer nodig en vraagt de hedendaagse economie om een rigoureuzere aanpak. Die ervoor moet zorgen dat uw bedrijf in de toekomst relevant(er) blijft. Een belangrijk aspect hierin is het ontwikkelen van een nieuw businessmodel.

Het ontwikkelen van een nieuw businessmodel is een complexe aangelegenheid. Het betreft een omschakeling die u vooraf goed moet uitdenken. Vanuit zijn rol bij Power-ED helpt Erik u bij deze omschakeling, o.a. door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen aan de hand van het Business Model Template, maar ook door eventuele risico’s af te vangen middels (subsidie)regelingen.

Business Model Template (BMT)

Het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen gebeurt aan de hand van het Business Model Template. Een template dat samen met Erik is ontwikkeld door diverse universiteiten en hogescholen. Het BMT is in 2020 gepubliceerd in het boek ‘Duurzaam organiseren – Jan Jonker (red.)‘.

Het BMT wordt uitgewerkt voor uw bedrijf om te komen tot:

  • een circulair product
  • een circulaire dienst
  • een nieuw bedrijfsmodel.

Case study

Het toepassen van het BMT in de prakrijk is al meerdere malen succesvol gebleken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Kipcaravan

De Kip Caravan is een mobiele stal die kippen naar het voer brengt. De kippen scharrelen over dag onder bomen, op zoek naar kruiden, torretjes en spinnen. ‘s-Nachts beschermd de caravan de kippen tegen roofdieren. Wij creëerden een rendabele businesscase die bovendien maatschappelijke waarden levert. Mensen met een arbeidskans realiseren persoonlijke groei. Natuurlijk groenbeheer met heerlijke eitjes voor bedrijvenparken.

Stichting de Brabantse Boerderij

Eeuwenoude Vlaamse schuren bepalen het Brabantse landschap. Om sloop tegen te gaan, verplaatst Stichting de Brabantse Boerderij cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen. We ontwikkelden een slim verdienmodel. Bewoners van boerderijen investeren in behoud van Vlaamse schuren, in ruil voor beleidsruimte. Daarmee wordt erfgoed gereanimeerd en krijgt het landschap een impuls.